Beide partijen moeten profiteren van een sponsorovereenkomst. Daarom omschrijft T.T.V. ‘t Belke voor elk sponsorvoorstel zowel het aanbod dat zij de sponsor doet, als de tegenprestatie die daarvoor verlangd wordt. Op deze wijze weet de sponsor wat hij of zij “koopt” voor zijn geld. De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd:

  • Ruimte voor uw visie op sponsoring
  • Goed verzorgde sponsoruitingen
  • Duidelijke sponsorstructuur
  • Sponsoring moet vallen binnen de regels en voorwaarden zoals deze gesteld worden aan TTV ‘t Belke door de diverse instanties (overheid, Nederlandse Tafeltennis Bond)
  • Afspraken vastleggen in een sponsorcontract

 

Ten aanzien van sponsoring heeft TTV ‘t Belke zich voor de periode tot en met 2020 op het gebied van sponsoring, de volgende doelstellingen gesteld:

  • Onderhouden van continuïteit in hoofdsponsoring
  • Minimaal 3 co-sponsors
  • Minimaal 10 Doeksponsors
  • Oprichting van de “club van vijftig”

Het volledige sponsorplan vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Danny op het Veld
voorzitter@belke.nl
06-51958143