Jubilarissen bij TTV ‘t Belke

Op zaterdag 10 september vond de Algemene Ledenvergadering van ‘t Belke plaats. Tijdens deze ledenvergadering werd Danny op het Veld gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap. Eigenlijk is Danny al meer dan 35 jaren lid van ‘t Belke. Hij was eerder lid van 1 september 1977 tot 1 juli 1988. Werd op 8 augustus 1996 weer lid van ‘t Belke en was dus op 8 augustus 2021 aaneengesloten 25 jaar lid van TTV ‘t Belke. Huldiging kon niet eerder plaats vinden i.v.m. de corona maatregelen. Hij werd door Edith Ernst-Olders in het zonnetje gezet tijdens deze vergadering en door Edith tevens geprezen voor zijn inzet bij onze vereniging. Ook werden nog leuke herinneringen uit het verleden door Edith aangehaald. Tevens heeft Danny al heel wat jaren als bestuurslid van de vereniging erop zitten, van februari 1984 tot februari 1988, vervolgens weer bestuurslid vanaf 2013, waarvan voorzitter vanaf 2015 tot op de dag van vandaag.

Jorben Schimkat was op 1 juli 2022 12 1/2 jaar lid van onze vereniging. Omdat Jorben niet kon deelnemen aan de vergadering zal hij op een later tijdstip gehuldigd worden.