Zôndig 18 jannewari Prinsematinee van de Belhamels

Zoals ieder jaar heeft TTV ‘t Belke zich opgegeven om horecawerkzaamheden te verrichten tijdens het uitkomen van de Belhamelprins. Dit kan voor de vereniging een flinke inkomstenbron betekenen, maar dan hebben we wel de hulp van zoveel mogelij

Het programma van die dag ziet er als volgt uit.

13.00 uur: bijeenkomen in de Hamar

14.00 uur: zaal open

14.30 uur: Aaftreeje prins Karel I

15.11 uur: Oetroope Belhamelprins 2015

18.11 uur: Oetroope Jeugd Belhamelprins(es) 2015

21.00 uur: Zaal dicht

22.00 uur: Einde werkzaamheden

 

We willen als vereniging graag met zoveel mogelijk leden, partners, vrienden en bekenden meehelpen om de kas van ‘t Belke te spekken. De gemeentelijke subsidie wordt elk jaar minder en de kosten van de zaalhuur en de trainer worden hoger.

Zet 18 januari 2015 dus svp alvast in je agenda en help ‘t Belke om een sluitende begroting te krijgen!

 

Alvast bedankt.