Spelregel cursus

Als vereniging erkennen we het belang van spelregelkennis. Bij onze sport zijn meestal geen officiële scheidsrechters betrokken bij de wedstrijden. Door het behalen van het spelregelbewijs waarborgen we dat bij alle leden de benodigde basiskennis aanwezig is. Op basis hiervan is TafeltennisMasterz ontwikkeld om alle leden de mogelijkheid te geven hun kennis te toetsen en af te sluiten met een examen en daaraan gekoppeld certificaat: het spelregelbewijs.
Wil je meedoen? Klik hier en haal het spelregel bewijs! Het is leuk en leerzaam.