De contributiebedragen over 2023 zijn als volgt vastgesteld:

Bondscontributie Competitietoeslag
per half jaar
Belke Totaal
Jeugd basis €                       20,00 €                                               – €     55,00 € 75,00
Jeugd Competitie €                      20,00 €                                     18,00 €     55,00 € 111,00
Senior Basis €                      20,00 €                                               –  €    75,00 € 95,00
Senior Competitie €                      20,00 €                                     27,50   €   95,00 € 170,00
Senior Recreanten Competitie €                      20,00 €                                               –   €   95,00 € 115,00

Donateur € 25,00

Alvorens je definitief lid wordt van de vereniging krijg je de mogelijkheid om eerst 4 weken gratis kennis te maken met de tafeltennissport.