Kerst Toernooi op 28 december

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst sinds jaren geen Kinder Tafeltennis feest gehouden in de kerstvakantie wegens gebrek aan vrijwilligers voor de organisatie. Het bestuur heeft afgelopen vrijdag besloten dit jaar toch weer een nieuwe editie te gaan organiseren. Herman Houx neemt de organisatie op zich. De opzet zal iets anders zijn dan voorgaande jaren. Het wordt een echt toernooi en daarom voor de groepen 5 tot en met 8 van de basis school.

De kinderen zullen in de gelegenheid worden gesteld een paar keer, voorafgaand aan het toernooi, een training te bezoeken.

 

Herman Houx nieuwe secretaris bij TTV ‘t Belke

We zijn zeer verheugd een nieuw lid te kunnen verwelkomen in het bestuur. Op de ledenvergadering gaf Herman Houx al aan graag tot het bestuur toe te treden. Dit was een leuke verrassing voor de vereniging.

Op de eerste bestuursvergadering afgelopen maandag hebben we de nieuwe rolverdeling besproken. Herman gaf aan graag het secretariaat over te nemen. Het bestuur was hiermee akkoord.

Herman, hartelijk dank voor je bereidheid bestuurswerk te willen verrichten voor de vereniging en veel succes !!

Gedenk en Schenk nieuwe Sponsor van TTV ‘t Belke

Vanaf 1 januari heeft TTV ‘t Belke een nieuwe doeksponsor erbij, Gedenk en Schenk uit Reuver. Gedenk en Schenk biedt producten om speciale momenten in het leven te kunnen blijven gedenken. Deze speciale momenten zijn niet alleen het overlijden van een dierbare, maar ook een trouwdag, communie, geboorte, doopsel en een verjaardag. Kijk op hun site voor meer informatie.

Helaas zijn we ook 3 sponsoren kwijtgeraakt. Dit zijn uitvaartcentrum Ruiver, Digi Info en de Hovenier, Mario van Den Hurk. Wij danken deze bedrijven voor hun steun in de afgelopen 5 jaar.

Datum jaarvergadering is bekend

Op 1 april 2016 houdt TTV ‘t Belke haar jaarlijkse leden vergadering. Noteer deze datum alvast in je agenda.

In 2016 bestaat de vereniging 40 jaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de jaarvergadering zullen we toelichten hoe we dit jubileum willen gaan vieren.

Samen Winnen

Onlangs zijn, op initiatief van de dorpsraad, de besturen van diverse Belfeldse verenigingen bij elkaar geweest. In 2 sessies is het programma “Samen winnen” doorlopen. Doel van het programma is het gezamenlijk uitwisselen van ervaringen, ideeën, knelpunten, problemen en mogelijke oplossingsrichtingen die binnen de verenigingen spelen. Gezamenlijk is verkend op welke wijze we in de toekomst kunnen samenwerken. Dit omdat we allen hebben geconstateerd dat we voor een deel tegen dezelfde knelpunten en problemen aanlopen.

Acties
Vanuit de sessies hebben we een aantal acties benoemd. Die acties hebben te maken met een tekort aan bestuursleden en 0-meting, daarnaast het opzetten van een algemene vrijwilligerspool.

Tekort aan bestuursleden en 0-meting
1 van de problemen waar we gezamenlijk tegenaan lopen is het tekort aan bestuursleden binnen de verenigingen. Daarbij valt met name op dat de rollen voorzitter, penningmeester en secretaris (dagelijks bestuur) het lastigst te vinden zijn. Tijdens de sessies kwam naar voren dat we elkaar in de toekomst misschien beter kunnen ondersteunen. Daarvoor zijn verschillende oplossingsrichtingen denkbaar bijv. 1 bestuur of kernbestuur voor meerdere verenigingen, uitwisselen van bepaalde rollen t.b.v. anderen, collectieve inhuur door meerdere verenigingen enz.

We merkten tijdens de bijeenkomsten ook dat we van elkaar niet goed wisten waar er welke tekorten/overschotten waren. Daarvoor willen we een 0-meting houden. Nadat we deze “meting” hebben uitgevoerd kunnen we -vraag en aanbod- proberen te matchen en hebben we inzicht in de grootte van de gezamenlijke problematiek. Hierdoor kunnen we gemakkelijker zoeken naar oplossingen waar nodig. Het is goed daarbij niet alleen in het hier en nu te denken, maar ook de ontwikkelingen komende jaren in het achterhoofd te houden.

Algemene vrijwilligerspool t.b.v. alle verenigingen
Soms hebben we een (tijdelijk) tekort aan vrijwilligers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij je meer vrijwilligers dan normaal nodig (bediening tijdens een jubileum e.d.)en je activiteiten net iets meer vragen als op dat moment voor handen/beschikbaar.

Tijdens de sessies kwam het idee op om een algemene vrijwilligerspool in te richten. Voor deze pool kunnen alle geïnteresseerde verenigingsleden of andere personen zich aanmelden. Zij komen in een (digitale) pool met als basis je email adres. Verenigingen die een beroep willen doen op deze pool kunnen putten uit de mailinglijst die beschikbaar moet komen. Met de mailinglijst als basis kunnen verenigingen een oproep doen en omschrijven wat ze precies waarvoor en wanneer nodig hebben. De vrijwilligers kunnen zich daarna aanmelden indien ze interesse hebben.

Ook valt te denken deze pool uit te breiden waarbij je per pool-lid zijn/haar interesses, kwaliteiten en talenten opneemt. Op basis hiervan kunnen verenigingen vrijwilligers met bepaalde talenten benaderen voor specifieke vraagstukken/hulp enz.

‘t Belke zal haar leden enquêteren of er interesse is voor deelnamen in deze pool.

Jaarvergadering op 17 april in Den Herberg

De algemene ledenvergadering is dit jaar op 17 april bij Den Herberg in Belfeld. Aanvang is 20.00 uur.

De agenda volgt snel via email.

Ook ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom.

Aangepaste trainingstijden

Het bestuur heeft besloten de jeugd op te delen in 2 groepen. We hebben momenteel een 8-tal jeugdigen die komen oefenen voor het Basisscholen kampioenschap op 30 december aanstaande. We hopen aan dit kampioenschap een aantal nieuwe jeugdleden over te houden en willen daarom deze nieuwe groepen in januari ook zo laten trainen. Indien nodig zullen de tijden aangepast worden.

 

Nieuw trainingstijdens zijn:

  • Jeugd 1 (18.30 – 19.30 uur)
  • Jeugd 2 (19.30 – 20.30 uur)
  • Senioren (20.30 – 21.30 uur)

De jeugd traint onder leiding van Jan Strolenberg, met assistenten Edith Ernst, Herm Denessen, Herman Houx en Wiel Olders. De senioren worden getraind door Jan Strolenberg.

Marc van der Velden interim voorzitter TTV ‘t Belke

Het bestuur is erg verheugd te kunnen meedelen dat Marc van der Velden bereid is gevonden de functie van voorzitter ad-interim te willen bekleden tot 1 juli 2015.

Marc zal namens ‘t Belke de bestuursvergaderingen gaan leiden en de vereniging vertegenwoordigen op de vergaderingen van de NTTB Limburg en de binnensport commissie van de Hamar.

We wensen Marc veel succes in deze functie.

Het bestuur blijft nadrukkelijk op zoek naar een bestuurslid / voorzitter, en gaat zich de komende periode beraden hoe dit aan te pakken.

Edith Ernst van TTV ‘t Belke ontvangt de zilveren waarderings speld van de Gemeente Venlo

Op de jaarvergadering van TTV ’t Belke op vrijdagavond 14 maart 2014 was er een verrassing voor Edith Ernst. Het college van Burgemeester en wethouders heeft namelijk besloten Edith te onderscheiden met de zilveren waarderings speld van de Gemeente Venlo. Deze werd uitgereikt door wethouder Testroote voorafgaand aan de jaarvergadering in Mariahoef in Belfeld.

Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat ook familie en vrienden van Edith aanwezig zijn in de Mariahoef.

Wethouder Ramon Testroote was om 20.00 uur aanwezig om Edith toe te spreken en deze onderscheiding op te spelden. Edith is helemaal verrast, ze heeft het niet verwacht, maar is zichtbaar blij.

IMG_2155IMG_2154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith doet al 25 jaar bestuurswerk voor TTV ’t Belke. Ook benoemt de wethouder dat Edith in de afgelopen 25 jaar al heel veel Belfeldse kinderen de beginselen van het tafeltennis heeft bijgebracht als trainster bij TTV ’t Belke. Naast het trainen organiseert Edith ook diverse andere activiteiten om de kinderen een leuke tijd te bezorgen en dat ze zich thuis voelen bij de vereniging.

Edith is op 17 februari 1989 tot het bestuur toegetreden. Ze heeft zich vanaf het begin met allerlei jeugdzaken bezig gehouden. Het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd, zoals Kindertafeltennisfeest (voor alle jeugd van Belfeld), tot bosspelen en BBQ bij haar thuis. Edith heeft een aanstekelijk enthousiasme en altijd een positieve kijk op de zaken. Ze pakt elke gelegenheid aan om ‘haar’ te jeugd te promoten.

Edith verzorgt ook al jaren belangeloos de jeugdtrainingen. De eerste jaren vaak samen met een betaalde trainer van buiten de vereniging, de laatste jaren steeds vaker als hoofdtrainer, maar nooit wilde ze enige vergoeding voor haar werkzaamheden. Ze heeft daarvoor enkele jaren geleden ook speciaal het trainersdiploma gehaald. Naast haar drukke baan en haar gezin maakt ze tijd om elke dinsdag van half zeven tot half negen ’s avonds de jeugd de vaardigheden van het tafeltennis bij te brengen. Ook in tijden dat het ledenaantal terugloopt blijft ze positief en optimistisch en heeft ze altijd nieuwe ideeën om het aantal jeugdleden weer op peil te krijgen.

IMG_2159IMG_2160

 

Voor deze geweldige inzet, al die jaren werd Edith terecht onderscheiden met deze waarderings speld.

IMG_2161

Na de toespraak van wethouder Testroote was er een receptie voor alle aanwezigen. Edith werd door iedereen hartelijk gefeliciteerd en geprezen vanwege haar prestatie.