Geslaagde feestdag 2014

Op zondag 14 september werd de jaarlijkse feestavond gehouden. Ditmaal was het echter geen avond maar een morgen en middag. Om half tien vertrokken maar liefst 33 mensen vanaf de Hamar op de fiets naar café restaurant de Kolbenklemmer in Kaldenkirchen.

Daar stond een prima verzorgde brunch voor ons klaar. Na een kleine 2 uurtjes werd iedereen in groepjes verdeeld voor een leuke wandeltocht met Yathzee. Elke groep kreeg een envelop met 4 kaarten mee. Op enkele plaatsen langs de route lagen enveloppes verstopt met kaarten. Elke groep mocht naar believen kaarten ruilen om een zo hoog mogelijke score te krijgen met het spel.
Het was wel opvallend dat de laatste 2 groepen maar 2 enveloppen van de 4 vonden, er waren volop verdenkingen dat voorgaande groepen ze te goed hadden verstopt of weggehaald.
Neemt niet weg dat de laatste 2 groepen toch eerste en tweede werden. Na het vertellen en uitbeelden van diverse moppen mocht de winnende groep op de foto voor de eeuwige roem.
IMAG0422

Edith, José, Joep en Nick bedankt voor de organisatie van deze leuke dag.