Gedenk en Schenk nieuwe Sponsor van TTV ‘t Belke

Vanaf 1 januari heeft TTV ‘t Belke een nieuwe doeksponsor erbij, Gedenk en Schenk uit Reuver. Gedenk en Schenk biedt producten om speciale momenten in het leven te kunnen blijven gedenken. Deze speciale momenten zijn niet alleen het overlijden van een dierbare, maar ook een trouwdag, communie, geboorte, doopsel en een verjaardag. Kijk op hun site voor meer informatie.

Helaas zijn we ook 3 sponsoren kwijtgeraakt. Dit zijn uitvaartcentrum Ruiver, Digi Info en de Hovenier, Mario van Den Hurk. Wij danken deze bedrijven voor hun steun in de afgelopen 5 jaar.

De beste wensen voor 2016

Het bestuur van TTV ‘t Belke wenst alle leden en hun familie en vrienden een fijne jaarwisseling en veel geluk en gezondheid in 2016.

Jubileum commissie

In 2016 bestaat TTV ‘t Belke 40 jaar. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We willen graag enkele bijzondere activiteiten organiseren in dit jubileumjaar.
Heb je interesse om mee te helpen en denken bij het organiseren van een activiteit, laat het ons dan even weten.

Vele handen maken licht werk, en het is nog leuk ook!

Meld je aan bij Danny op het Veld (secretaris@belke.nl) of Edith Ernst (jeugd@belke.nl)

Datum jaarvergadering is bekend

Op 1 april 2016 houdt TTV ‘t Belke haar jaarlijkse leden vergadering. Noteer deze datum alvast in je agenda.

In 2016 bestaat de vereniging 40 jaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de jaarvergadering zullen we toelichten hoe we dit jubileum willen gaan vieren.

Kampioenen van Jeugd 1 gehuldigd

Afgelopen dinsdag werden Nick en Boyd, spelers van de 1ste jeugdteam gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse. Na een zinderende beslissingswedstrijd, zaterdag 12 december, is het een feit dat alle jeugd teams van TTV ‘t Belke kampioen zijn geworden. Dit is voor het eerst in ons bijna 40-jarig bestaan. Wij zijn daar als vereniging beretrots op, en dat mogen jullie ook zijn jongens!

Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes in de 1e klasse!

Dinsdag avond 15 december huldiging Jeugd 1

Dinsdagavond 15 december, precies 2 weken nadat Team 2 en Team 3 zijn gehuldigd, na afloop van de jeugdtraining om 20.30 uur zullen de kampioenen van TTV ‘t Belke Jeugd 1 in de najaarscompetitie van 2015 worden gehuldigd.

Nick en Boyd hebben 2 weken langer in spanning gezeten, maar hebben zaterdag in de kampioenswedstrijd bewezen dat ze de zenuwen goed in bedwang kunnen houden. Na de 4-1 nederlaag tegen Heerlen in de return van de competitie, was deze 3-2 overwinning een geweldige prestatie.

Kom dinsdag avond kijken naar de huldiging van onze kampioenen!

Jeugdteams voorjaars competitie bekend

Het bestuur heeft de teams voor de voorjaars competitie samengesteld. Na promotie van het eerste jeugdteam moeten ze nu weer uitkomen met 3 personen in het team. Omdat Jorben het beste persoonlijk resultaat heeft gehaald in het 2e team, is hij gepromoveerd naar het 1e team. Jongens 1 zal uitkomen in de 1e klasse, de hoogste klasse op afdelings nivo.

Ook het 2e team bestaat komend voorjaar uit 3 personen, die dan in een roulatieschema gaan spelen. Voor jongens 2 is 3e klasse aangevraagd, het is even afwachten of dit wordt gehonoreerd.

Jongens succes!

Team 1
– Boyd Huijs
– Nick Wolters
– Jorben Schimkat

Team 2
– Stan Hoezen
– Ronan Schimkat
РBj̦rn v/d Munckhof

Ook Jeugd 1 kampioen na thriller

Vandaag werd in Geleen de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tussen Heerlen 3 en ‘t Belke 1 gespeeld. Het was vooraf al bekend dat het spannend zou worden, maar zo spannend had niemand kunnen vermoeden. In het team van de tegenstander stond namelijk een jeugdspeler met anti op zijn batje. De extra training tegen Edith met een anti rubber wierp vandaag zijn vruchten af.

De eerste wedstrijd van Nick tegen de anti speler ging net in vier sets verloren, waarna Boyd eveneens in vier sets van zijn opponent wist te winnen. Dubbel ging helaas in vijf sets, waarvan de laatste met 11-9, verloren. ‘t Belke keek toen dus tegen een 2-1 achterstand aan. Het team dat als eerste 3 punten binnen wist te halen mocht zich kampioen noemen. In een zinderende wedstrijd wist Nick vervolgens zijn tegenstander in 5 sets te verslaan! Stand 2-2. Het was dus alles of niets voor Boyd in de laatste wedstrijd. Ook deze duurde 5 sets, waarbij Boyd helemaal “in the flow” was: 11-7, 9-11, 11-9, 8-11 en 11-7!!! En hiermee werd ook het eerste jeugdteam van ‘t Belke, in navolging van het tweede en derde team, KAMPIOEN!

Met het 40-jarig jubileum jaar in het vooruitzicht kan het niet beter…..

Jongens proficiat!image2

Nog fff oefenen….

Samen Winnen

Onlangs zijn, op initiatief van de dorpsraad, de besturen van diverse Belfeldse verenigingen bij elkaar geweest. In 2 sessies is het programma “Samen winnen” doorlopen. Doel van het programma is het gezamenlijk uitwisselen van ervaringen, ideeën, knelpunten, problemen en mogelijke oplossingsrichtingen die binnen de verenigingen spelen. Gezamenlijk is verkend op welke wijze we in de toekomst kunnen samenwerken. Dit omdat we allen hebben geconstateerd dat we voor een deel tegen dezelfde knelpunten en problemen aanlopen.

Acties
Vanuit de sessies hebben we een aantal acties benoemd. Die acties hebben te maken met een tekort aan bestuursleden en 0-meting, daarnaast het opzetten van een algemene vrijwilligerspool.

Tekort aan bestuursleden en 0-meting
1 van de problemen waar we gezamenlijk tegenaan lopen is het tekort aan bestuursleden binnen de verenigingen. Daarbij valt met name op dat de rollen voorzitter, penningmeester en secretaris (dagelijks bestuur) het lastigst te vinden zijn. Tijdens de sessies kwam naar voren dat we elkaar in de toekomst misschien beter kunnen ondersteunen. Daarvoor zijn verschillende oplossingsrichtingen denkbaar bijv. 1 bestuur of kernbestuur voor meerdere verenigingen, uitwisselen van bepaalde rollen t.b.v. anderen, collectieve inhuur door meerdere verenigingen enz.

We merkten tijdens de bijeenkomsten ook dat we van elkaar niet goed wisten waar er welke tekorten/overschotten waren. Daarvoor willen we een 0-meting houden. Nadat we deze “meting” hebben uitgevoerd kunnen we -vraag en aanbod- proberen te matchen en hebben we inzicht in de grootte van de gezamenlijke problematiek. Hierdoor kunnen we gemakkelijker zoeken naar oplossingen waar nodig. Het is goed daarbij niet alleen in het hier en nu te denken, maar ook de ontwikkelingen komende jaren in het achterhoofd te houden.

Algemene vrijwilligerspool t.b.v. alle verenigingen
Soms hebben we een (tijdelijk) tekort aan vrijwilligers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij je meer vrijwilligers dan normaal nodig (bediening tijdens een jubileum e.d.)en je activiteiten net iets meer vragen als op dat moment voor handen/beschikbaar.

Tijdens de sessies kwam het idee op om een algemene vrijwilligerspool in te richten. Voor deze pool kunnen alle geïnteresseerde verenigingsleden of andere personen zich aanmelden. Zij komen in een (digitale) pool met als basis je email adres. Verenigingen die een beroep willen doen op deze pool kunnen putten uit de mailinglijst die beschikbaar moet komen. Met de mailinglijst als basis kunnen verenigingen een oproep doen en omschrijven wat ze precies waarvoor en wanneer nodig hebben. De vrijwilligers kunnen zich daarna aanmelden indien ze interesse hebben.

Ook valt te denken deze pool uit te breiden waarbij je per pool-lid zijn/haar interesses, kwaliteiten en talenten opneemt. Op basis hiervan kunnen verenigingen vrijwilligers met bepaalde talenten benaderen voor specifieke vraagstukken/hulp enz.

‘t Belke zal haar leden enquêteren of er interesse is voor deelnamen in deze pool.